^ Vissza

ZAKEUS Program

a Helyreállító Igazságszolgáltatás Modellje

  “Jézus Krisztus azért jött, hogy megkeresse,és megmentse, ami elveszett.”   Luk.19.10.

  

Ki volt ZAKEUS?

A bibliai történet szerinti Zakeus egy zsidó vámszedő volt, aki úgy kereste kenyerét, hogy az ellenséggel, a rómaiakkal együttműködve, fondorlatos módon honfitársaitól adót szedett. Ezáltal mesés vagyonra, pompás házra, szép ruhákra, kényelemre tett szert. Életformája miatt az emberek meggyűlölték, és kiközösítették. Mindene megvolt, amit csak elképzelt magának, ám ennek ellenére üresnek érezte az életét, s látni akarta Jézust. Egy alkalommal Jézus kilépett az őt körbe vevő emberek tömegéből, odalépett Zakeushoz, és nevén szólította őt. Zakeus nagyon elcsodálkozott ezen, de felettébb megörült, hogy amit titkon remélt, végre teljesült. Jézus megkérte Zakeust, lássa őt vendégül, s ő örömmel mondott igent. Így is lett, s azon az estén Jézus meglátogatta Zakeust, és beszélt vele. Zakeus élete megváltozott. Úgy döntött, hogy életformát vált, s szíve újdonsült állapotának bizonyítékaként elhatározta, hogy azoknak az embereknek, akiket becsapott, négyszer annyit fizet vissza, mint amennyit kicsalt tőlük. (Lk 19:1-10.)

  

Mi a ZAKEUS Program?

A ZAKEUS Program a “Helyreállító Igazságszolgáltatás modellje, mely az igazságszolgáltatás biblikus modellje.

Olyan filozófia, amely a megtorlás helyett a helyreállítást helyezi előtérbe.  Mindazok helyreállítását jelenti, akiket (közvetve vagy közvetlenül) egy adott bűncselekmény érint. Az áldozatok és családjuk (és közvetlen környezetük), a bűnelkövetők és családjuk (és közvetlen környezetük),  a velük foglalkozó szakemberek, a társadalom.

A program folyamán a résztvevők megismerik Zakeus történetét, melynek kapcsán számos olyan lényeges kérdés merül fel, melyek megválaszolása nélkülözhetetlen az elkövetett bűncselekmény egyénekre gyakorolt hatásának megismeréséhez.

Ÿ  A bűnelkövető viszonyulása az elkövetett bűntényhez és az áldozathoz

Ÿ  Az áldozat viszonyulása az elszenvedett bűncselekményhez és a bűnelkövetőhöz

Ÿ  A helyreállítás, megbocsátás és jóvátétel fontosságának felismerése

 

Miért jó a ZAKEUS Program?

A programon résztvevők képessé válnak arra, hogy felismerjék az általuk elkövetett bűncselekmény közvetlen és közvetett környezetre gyakorolt hatását.

A program lehetőséget biztosít arra, hogy:

Ÿ  Felismerjék, hogy cselekedeteiknek sokkal mélyebbre ható következményei vannak, mint azt ők gondolják, s hogy ami történt, az rossz

  • Ÿ  Az áldozatok és a bűnelkövetők a bűntény megtörténte után elmondhassák egymásnak érzéseiket
  • Ÿ  Megismerjék, felfedezzék a megbánás, megbocsátás és megbékélés biblikus elveit
  • Ÿ  Alkalmat ad a bűnelkövetőnek az áldozat számára való jóvátételt felajánlására

A program lehetőséget biztosít arra, hogy az elkövető tudatára ébredjen saját cselekedete következményeire, mely által képes lesz felismerni egyéni és egyetemleges felelősségét a történtekkel kapcsolatban. Képes lesz megérteni a vele szemben támasztott társadalmi elvárásokat, s az azoknak való megfelelés módját.

Mindezek által felismerhetővé válik az út, melyen tovább haladva lehetőség van a helyreállítás megtételére anyagi, szellemi, lelki vonatkozásban, s nem csak az áldozatok, hanemmindenegyes (a szűkebb és a tágabb környezetben lévő) érintett irányába.


A helyreállító igazságszolgáltatás szellemisége

pdf. anyag (ide kattintva letölthető)