^ Vissza

A Szervezet bemutatása

Előzmények: Börtönmissziós munka szervezése, társadalmi közösségek bevonásával 1994. ÉVTŐL – Önkéntes segítők bevonásával rendszeres foglalkozásokat valósítottunk meg a Somogy Megyei Bv Intézetben fogvatartottak számára. 1997. karácsonyán kápolnát alakíthattunk ki a körleten. Heti 30 órában foglalkozásokat tartottunk az intézetben a fogvatartottak számára. Egyéni-, csoportfoglalkozásokat-, hetente zene, nyelvi, gitár illetve rajz kézműves foglalkozásokat tartottunk Célunk a normakövető gondolkodásmód kialakítása volt. Koncertek, ünnepségek, kórusok, énekkarok meghívásával. Könyvtár szervezés, könyvadomány gyűjtéssel, a Könyvtár munkatársainak bevonásával, kiállítás szervezés, rendkívüli irodalomóra, színdarabok betanulása az ünnepekre.

Bűnmegelőző Komplex Börtönprogram megvalósítása 2001-2004

A program a bűnelkövetőket a börtönbe kerüléstől a szabadulás utáni beilleszkedésig kíséri.

Drogfogyasztást megelőző önsegítő csoport börtönben. 2004. „Magas színvonalú és egyenlő esélyeket biztosító közszolgáltatások” c. program megvalósítása. Személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés, életvezetés a Sopronkőhidai és a Somogy megyei börtönben.

Kulturális programok. 2004. – 2005. 8 BV Intézetben Balassi Bálint emlékkoncertet, előadó: 12 BV Intézetben Bocskai emlékkoncert, József Attila emlékkoncert sorozat megvalósítása Büntetés Végrehajtási Intézetekben, előadó Dinnyés József.

Börtönben lévő szülők gyermekeinek nyári és karácsonyi programja

1998-ban szerveztük meg az első nyári táborunkat a börtönben lévő szülők gyermekei számára, majd ezt követően -10 éven keresztül- évente 20 hátrányos helyzetű gyermeket vittünk nyaralni. Táboronként 20-30 fő segédkezett a program megvalósításán. Karácsonykor a börtönben lévő szülő nevében ajándékot küldtünk a gyerekeinek. A csomagot igyekeztünk egy - a gyerekek lakóhelyén élő - önkéntes segítő által eljuttatni a családhoz. Így a helyi segítő tovább is támogathatta a családot, a gyerekeket.

A gyermekek számára színes, érdekes és tanulságos programokat szerveztünk. A meghívott vendégek között szerepelt a SM Rendőrfőkapitányság, a Pártfogói szolgálat, a Büntetés Végrehajtási Intézet, az Esélyegyenlőségi Hivatal 1 – 1 munkatársa is. 2008. év óta a táborozás, a tavaszi és őszi gyermekprogramok az Angyalfa Alapítvánnyal együttműködésben valósultak meg. 

Foglalkoztatás. Új szolgáltatás - Fiatalok foglalkoztatása 2004-2007 között valósult meg a program a SM Munkaügyi Központ támogatásával fiatal munkatársakat foglalkoztattunk a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja érdekében. Közhasznú munka. - Rendszeresen foglalkoztattunk fiatal munkatársakat, akik a bűnelkövetők és családjuk körében végeztek szociális munkát. Lehetőségeink szerint bűnelkövetőeket, szabadult elítélteket is foglalkoztattunk így Szabadult elítélt munkatársunk az alapítvány közösségi házának karbantartási munkáit látta el, börtönmissziós önkéntesünket munkaterápiás programban a karbantartási munkák irányítása, közösségi programok előkészítése mellett, bűnelkövetésben érintett roma család két tagjának munkáltatását  vezette.

Forrásteremtés Humánerőforrásaink a Munkaügyi Központ támogatásával voltak. A szakmai programok szélesedésével a forrásteremtés megvalósítása érdekében 2001-től részt vettünk a Civil Társadalom Fejlődése Alapítvány által szervezett nyári kollégiumi képzésen. 2004. évben szervezetünk összesen 39 db pályázatot nyújtott különböző támogatókhoz. A beadott pályázatok között szerepelt három Európai Uniós pályázat is. Ezek elkészítése más szervezetekkel való szoros együttműködést, és a pályázattal kapcsolatos tájékoztató fórumokon való folyamatos részvételt igényelt.

KÉPZÉSEK, KONFERENCIÁK  2004. szakmai fórumot szerveztünk a különböző területen tevékenykedő, de azonos célcsoport problémáinak megoldásáért dolgozó szakemberek részvételével, akikkel együttműködésünk megerősödött. A fórumon részt vett a Gyámhivatal, Családsegítő Szolgálat, a Pártfogói Szolgálat, a Védőnői Szolgálat, a Büntetés Végrehajtási Intézet, a SM Munkaügyi Központ, SM Rendőr – főkapitányság, Magyar Testvéri Börtöntársaság, Esélyek Háza, Szent Imre Öröksége Alapítvány, Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány, Állás – foglalás Alapítvány, Nonprofit Szektorért Alapítvány 1 – 1 képviselője.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK - A Magyar Testvéri Börtöntársasággal és más börtönprogramot megvalósító szervezetekkel együttműködést valósítunk meg. A Váltósáv Alapítvány és AVP Alapítvány munkatáraival együttműködést erősítő szakmai konferencián számoltunk be szervezetünk a fogvatartottak és szabadulók körében végzett tevékenységéről. Az AVP Alapítvány agresszió kezelés programjának képzésén vettünk részt, és további képzéseken kívánunk részt venni. Az Élő Reménység Alapítvány munkatársaival közös konferencián vettünk részt. Az Angyalfa Alapítvánnyal együttműködésben a nyári gyermektáborukban nyaraló gyermekek eljutását munkatársunk segítette.

’Zakeus’ elnevezésű helyreállító program

Prison Fellowship International szervezetnek tagjai önkéntes segítőink. A nemzetközi társaság négyévente nemzetközi találkozót szervez, melyen részt veszünk. A nemzetközi találkozókon túl szerveznek szakmai képzéseket, melyeken munkatársaink részt vesznek. Szófiában, 2 alkalommal Svájcban, 2 alkalommal Torontóban, valamint egy alkalommal Angliában vettünk részt képzésen. Az angol helyreállító képzés anyagát adaptáltuk, mely a bűnelkövetők társadalmi visszailleszkedését támogató program. Angliai képzésen 2003-ban vettünk részt.. Egy szimulált és 2 tréninget valósítottunk meg, amikor az Új-Zélandi program vezetője képzést tartott önkéntes segítőinknek 2004.-ben. A képzésen a büntetés-végrehajtás, a pártfogó felügyelet munkatársai és 10 fő önkéntesünk vett részt.

HEFOP 2.2 keretében Komplex modellprogram kidolgozása a büntetőeljárással terhelt személyek társadalmi beilleszkedését támogató önkéntesek kooperatív hálózatának kiépítésére, valamint képzésére. Programot valósítottunk meg 2006-ban. Ennek része volt a Zakeus program – a helyreállító igazságszolgáltatás képzés, melyen 60 fő önkéntes segítőt képeztünk ki a módszer alkalmazásában való segítőkénti részvételre.

Ezt követően minden évben szerveztünk Zakeus programot elítéltek számára. A Somogy Megyei BV Intézetben, a Budapesti Fegyház és Börtönben, valamint a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben tartottunk resztoratív foglalkozásokat, melyen foglalkozásonként 8-18 fő elítélt vett részt. A program megvalósítást önkéntes munkatársak, meghívott vendégek segítették. Szakmai találkozók, team megbeszélések előzték meg a programok megvalósulását. Több resztoratív elméleti képzést végzett önkéntesünk gyakorlati képzése is megvalósult a programok során. A helyreállító programmal pártfogó felügyelő kollégák is ismerkedtek.

A FORESSE Nonprofit Kft, Kutatócsoport „Mediáció a büntetés-végrehajtásban” program megvalósításában szervezetünk részt vett.

OKTATÁS. Wesley János Lelkészképző Főiskola szociális munkás hallgatóinak az APAC börtönprogram oktatását végezzük 2007-től.

HÁLÓZAT. Az ország különböző területén önkéntesek bevonását, képzését szervezzük a szabadulás utáni utógondozás társadalmi segítői hálózatának kiépítése érdekében. Budapest, Sopron, Eger, Balassagyarmat, Szeged, Kaposvár.

KAPOSVÁR- BUDAPEST. 2008. év. Kaposvári helyi szervezetünk budapesti székhelyének kialakítása, a programok megvalósítása új környezetben. 


 BEMUTATÓ ANYAG

 (letölthető pdf formátumban)