^ Vissza

2010 

A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem 

Európai Év 

 

A szegénység sok arcú. Valamennyien sokféle élethelyzetbe kerülünk, és ezzel együttjárhat, bárkit „utolérhet” a szegénység.   

A szegénység nem válogat - ma én, holnap te. A bűnelkövetésben érintettek közül az elkövetői oldalon is széles a spaletta: a fehérgalléros, a népszerű sztár, a napi gondokkal küzdő családapa, a bántalmazott családanya, a szenvedélybeteg fiatal, az alkohol hatására agresszív garázda - és még sok más élethelyzetű ember található.

szegénység nem örök: A büntetés végrehajtás célja a megtorlás. Jelentős anyagi és mentális hátrányokat okoz az elkövető életében. Az ítélet letöltése idején és a szabadulást követő időszakban az elítéltek számára lehetetlennek látszik, hogy ismét a társadalom átlagos polgáraivá válni tudjanak. Mégis megvan ennek az útja, ismerjük a receptet. Fontos elemek a családi kapcsoltok megtartása, erősítése, a gondolkodás megváltozása, a tanulás, a munka, az álláskeresés, a társadalmi kapcsolatok bevonása. Jó szolgálatot tesznek a kezdeti időkben a félutas házak, illetve a támogatott foglalkoztatási lehetőségek. 

szegénység nem néma - a média gyakran foglalkozik a bűnelkövetésekkel, borzasztó híreket megjelentetve a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban. Azt követően nem foglalkozik azzal a változással, ami az elkövető életében megtörténik a büntetés letöltése során. Erről rendszerint nem hallunk tudósítást. 

A szegénység megelőzhetőProgramjaink célja - egyrészről -  az, hogy a bűnelkövetést életformaként választó fiatalokat megállítsuk, és eltérítsük erről az útról azzal, hogy egy olyan életutat mutatunk be számukra ami a valódi következményeket bemutatva elriasztja őket a bűnelkövetéstől, az építő alkotó élet felé pedig alternativát kínál. 

A szegénység és kirekesztés elleni küzdelem, a társadalmi befogadás a személyes emberi kapcsolatok, bizalom, elfogadás, felelősségvállalás, megbocsátás, közösségi jóvátétel, befogadás színtereken történik. 

 

A programunk különböző elemei során egy elítélt életútján keresztül igyekszünk bemutatni a társadalmi befogadás útját, a befogadás érdekében végzett segítő munka különböző eszközeit. 

A különböző állomások a következők: 

 

1.Jóvátételi oktató program a bv intézetben, ahol az elítéltek arról tanulnak, hogyan segíti a helyi társadalomba beilleszkedésüket a felelősségvállalás, a bocsánatkérés, és a jóvátétel. 

2.Családi konferencia az elítélt és családja, a helyi társadalom segítő szakembereinek közös munkája az elítélt társadalmi befogadása érdekében. Közösen megfogalmazott célok, feladatok, felelősök mentén, együttműködési megállapodás elkészítése. 

3.Hallgatók bevonása. A szociális szakterület leendő szakembereinek felkészítése a társadalmi befogadás megvalósítása egy családba, egy gyülekezeti közösségbe befogadás által. Resztorative és munkarechabilitációs program megismerése. 

4.Pártfogó felügyelők érzékenyítő programja. A bűnelkövetőkkel foglalkozó szakemberek számára resztorative technikák alkalmazása során szerzett tapasztalatok bemutatása.  

5.Fórum Halason. Helyi szakemberek számára a társadalmi reintegráció fontos elemeinek bemutatása egy elítélt esete alapján. A településre hasonló bűncselekmény elkövetésért jelenleg is ítéletét töltő elkövető fog szabadulni. A fórum az elítélt társadalmi befogadását előkészítendő jött létre. 

6.Fórum Csornán. Az általunk bemutatott eset során a bűncselekmény elkövetése a település közelében történt. Helyi szakemberek bevonása a sértett közösségben a jóvátételi szándék kifejezésére, és a helyreállítás lehetőségeinek tisztázására. 

7.Resztorative konferencia Sopronban. Az elhunyt sértett hozzátartozójának és az elkövető és családjának találkozása. Az elkövető bocsánatot kért a sértett hozzátartozójától. A Katolikus rádió beszámolt a programról

8.Tanúságtétel SopronbanA helyi közösség számára az elítélt és családja jóvátételi szándékának kifejezése, bocsánatkérés. 

9.Jóvátételi zenei szolgálat a helyi településen. 

10.Záró konferencia. Együttműködő partnerek bevonása a resztoratív programok további megvalósítása érdekében a szegénység és  társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben.

 


Az alábbi hanganyag a Kossuth Rádió Életrevaló c. műsorában hangzott el. 


 A rendezvényeken készült képek itt találhatóak.