^ Vissza

Az Alapítvány elsődleges célja, hogy olyan országos hatókörű támogatási és segélynyújtási hálózatot alakítson ki, mely helyi szervezetekből és csoportokból áll és lelkészek, börtönlelkészek, lelkészi munkatársak és missziósok közreműködésével és irányításával felkeresik és felkarolják azon elítéltek családtagjait, akik ezt kérik és igénylik. A családnak – különös tekintettel a gyerekekre – nyilvánvalóan nehéz helyzetükben szociális segítséget nyújtanak, felébresztik és ébren tartják az elítélt családtaggal való kapcsolattartást. Az Alapítvány konferenciákat, csendesnapokat szervez, továbbképzésben részesíti azokat, akik az elítéltek és családtagjaikkal való szociális-, és lelkigondozásban részt vesznek.

Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a börtönben lévő fogvatartottak gondozására,  előkészíti szabadulásukat és segítséget nyújt a szabadulás utáni élet megkönnyítéséhez, a társadalomba történő beilleszkedéshez.

Az Alapítvány tevékenységének fontos területe a helyreállító igazságszolgáltatás (restorative justice), s ennek érdekében az ország börtöneiben programokat szervez. A programok minél szélesebb körű megszervezése érdekében konferenciákat szervez, s végzi a munkatársak képzését.